269550573

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.RestauracjaYOU.PL
Informacje wstępne:
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie  Użytkownika przez Serwis Internetowy  www.RestauracjaYOU.pl
Administratorem Serwisu internetowego www.RestauracjaYOU.pl jest Smart Biznes Piotr Starzecki z siedzibą w Tczewie przy Pl. Hallera 20 NIP: 593-258-90-11
Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego: Piotr Starzecki, tel: 575 654 300
Smart Biznes Piotr Starzecki szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne przeciwdziałające  naruszaniu prywatności Użytkowników przez osoby trzecie.
Korzystając z serwisu internetowego www.RestauracjaYOU.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Smart Biznes Piotr Starzecki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Definicje:
Użytkownik - podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego, któremu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
Administrator - podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika - Smart Biznes Piotr Starzecki z siedzibą w Tczewie przy Pl. Hallera 20 NIP: 593-258-90-11.
Serwis Internetowy  - strona internetowa (wraz z wewnętrznym programem CRM), w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie RestauracjaYOU.pl i świadczący usługi drogą elektroniczną.
Urządzenie Użytkownika - dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.
Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.
Przetwarzanie danych osobowych:
Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: formularz składania zamówienia oraz przekazane przez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście.
Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym: złożenia zamówienia bez podania Danych Osobowych,  realizacja tej usług nie będzie możliwa.
W celu złożenia oraz realizacji zamówienia złożonego w Serwisie Internetowym Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów realizacji tego zamówienia - przetwarzanie Danych Osobowym jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.
Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach
Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które  mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.
W Serwisie Internetowym wykorzystywane są Cookies bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.
Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie  korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika.
W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw.  Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
W Serwisie Internetowym mogą być stosowane  tzw. Cookies trwałe,  przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do ich usunięcia przez Użytkownika, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym może to wpłynąć na możliwość ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego.
Cele stosowania plików Cookies:
Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyświetlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju Urządzenia.
Dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika.
Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
Możliwości postępowania Użytkownika w zakresie plików Cookies:
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi.
Zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.
Administrator informuje, że stosuje następujące technologie dotyczące działań Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego:
kod śledzenia Google Analytics dla celów analizy statystyk Serwisu Internetowego
logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, obejmujące: dane IP, czas korzystania, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, przy czym dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

ADRES

PLAC HALLERA 20
83-110 TCZEW

DO POCZYTANIA

RODO
REGULAMIN

Design a website - See here